W dniu 02.09.2005 na Mszy Świętej Żałobnej za Martę, została zebrana kwota 5008,16 zł i 20 USD. Na konto nr: 09102016640000380201450634  PKO BP II oddz. Częstochowa, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - Przytulisko Brata Alberta 80 / 2 przekazano kwotę 5200 zł.

Serdecznie dziękujemy za okazaną szczodrość.